Ebola

Horečka Ebola – Informace pro cestující osoby. Ebola virus disease – Information for travellers.

Dokument byl potvrzen Výborem pro zdravotní bezpečnost. Verze 3. 21.10.2014. This document was endorsed by the Health Security Committee. Version 3. 21 Oct. 2014.


Ebola_virus_disease_Information_for_travellers

Horecka_Ebola_Informace_pro_cestujici_osoby