Escherichia coli infekce

Epidemie vyvolané Shiga toxin produkující E.coli O55 v Anglii a ve Finsku v roce 2014

Dne 3. prosince 2014 nahlásilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska cestou  PHE (Public Health England) epidemii onemocnění vyvolaného Shiga toxin – produkující   E.coli (STEC) O55:H7 pozitivní na Shiga toxin 2 (Stx2) a gen eae kódující adhezin intimin. Osm z 11 potvrzených případů mělo příznaky hemolyticko – uremického syndromu (HUS).


Dne 3. prosince 2014 nahlásilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska cestou  PHE (Public Health England) epidemii onemocnění vyvolaného Shiga toxin – produkující  E.coli (STEC) O55:H7 pozitivní na Shiga toxin 2 (Stx2) a gen eae kódující adhezin intimin. Osm z 11 potvrzených případů mělo příznaky hemolyticko – uremického syndromu (HUS). Případy onemocnění byly lokalizovány na jihu Anglie. Věková distribuce nemocných se pohybovala od 7 měsíců do 31 let, nejčastěji byly postiženy děti do 5 let věku. Obě pohlaví byla zastoupena rovnoměrně a žádný z pacientů neměl pozitivní cestovatelskou anamnézu. Onemocnění STEC O55:H7 nebylo v Anglii až dosud nikdy zaznamenáno.

Francie vykazovala v listopadu 2014 pět sporadických případů infekce STEC O55 Stx2+ a eae+ s negativní cestovatelskou anamnézou, distribuovaných v různých regionech Francie. Neexistuje důkaz o spojitosti mezi případy v Anglii a ve Francii.

Ve Švédsku byl v roce 2014 zaznamenán 1 případ onemocnění STEC O55:H7 Stx2+ a eae+.

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Itálie, Nizozemí, Norsko a Španělsko nevykazovaly v roce 2014 žádný výskyt nákazy STEC O55 výše uvedených charakteristik.

Německo uvedlo v roce 2014 sedm případů infekce STEC O55 (typ bičíkového antigenu a Shiga toxinu u izolátů specifikován nebyl). Tento počet se nevymyká z trendu v předchozích letech.

Finsko hlásilo 3. prosince 2014 epidemii STEC O55:H7 Stx1+ a eae+, která proběhla v období září – říjen 2014. Jednalo se o importované případy onemocnění. Typ toxinu kmene E.coli O55 v této epidemii je odlišný (Stx1+) od případů ve Spojeném království. Z toho vyplývá, že mezi hromadným výskytem nahlášeným v Anglii v prosinci 2014 a epidemií ve Finsku neexistuje žádná souvislost.

zdroj: EPIS FWD, ECDC

 

Situace v ČR

V České republice byl poslední výskyt závažného onemocnění (HUS) vyvolaného shigatoxigenní E. coli O55 zaznamenán v roce 1998. Jednalo se o dva dětské pacienty, chlapce a dívku, kteří byli hospitalizováni na Pediatrické klinice FN Motol. Případy neměly epidemiologickou souvislost. Původcem obou onemocnění byla E. coli sérotypu O55:H7 produkující Shiga toxin subtypu 2a, eae pozitivní [1].

[1] Marejková M, Bláhová K, Janda J,  et al. Enterohemorrhagic Escherichia coli as causes of hemolytic uremic syndrome in the Czech Republic. PLoS One, 2013;8(9):e73927.

22.12.2014

MUDr. Marta Príkazská, Ing. Monika Marejková, Ph.D.,  CEM – SZÚ