Gnatostomiáza

Gnatostomiáza získaná v Botswaně

Podle zprávy ProMED z 13.11. 2008 bylo v srpnu a listopadu tr. zaznamenáno 8 onemocnění gnatostomiázou (potvrzené a pravděpodobné případy) ve dvou navzájem nesouvisejících ohniscích, a to po konzumaci syrových marinovaných sladkovodních cejnů (Tilapia species – viz obrázek 1), pocházejících z delty řeky Okavango v africké Botswaně.

Situace je mimořádná tím, že gnatostomiáza je na africkém kontinentu vzácným onemocněním. V podobě hromadné nákazy bylo v tomto regionu onemocnění popsáno pouze jednou, a to v povodí řeky Zambezi v západní Zambii. Gnatostomiáza je zoonóza parazitární etiologie, způsobená larvami či pohlavně nezralými dospělými jedinci hlístic rodu Gnathostomatoda. Jedná se o alimentární nákazu, ke které dochází po konzumaci syrových či nedostatečně tepelně upravených pokrmů ze sladkovodních ryb, žab, hadů, krabů, raků, ptáků a savců. Nákaza se často vyskytuje na Dálném východě, obzvláště pak v Japonsku a Thajsku, ale byla hlášena také z Mexika a Střední Ameriky. Onemocnění jsou nejčastěji způsobená dvěma species: G. spinigerum (zdrojem nákazy jsou domácí a divoce žijící kočkovité šelmy), G. hispidum (zdrojem nákazy jsou divoce žijící kanci a prasata). V Japonsku je však pozorován nárůst incidence lidských onemocnění způsobených G. nipponicum a G. doloresi. Nákaza larvami G. hispidum byla prokázána u zmijí Agkistrodon brevicaudus v Korei.

Osoby, které onemocněly během popisované situace, měly nespecifické obtíže v podobě malátnosti a/nebo gastrointestinálního diskonfortu. Někteří z postižených udávali opakující se epizody stěhovavých bolestí uzlin a přechodnou vyrážku kopřivkovitého charakteru. Z několika lokalizovaných kožních lézí nemocných byly extrahovány larvy G. species ve 3. vývojovém stadiu. Hlístice mají poměrně komplikovaný životní cyklus, který je popsán na obrázku č. 2. Při nákaze lidí dochází k migraci larev původce nejčastěji v podkožních tkáních, ovšem úplně zřídkavé nejsou ani případy zasažení vnitřních orgánů včetně očí a centrálního nervového systému.

Obrázek č. 1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Fresh_tilapia.jpg

V České republice nebyl v létech 1993 – 2007 v systému Epidat nahlášen žádný případ onemocnění gnatostomiázou (dle MKN-10 B83.1).

 

Obrázek č. 2

 

In the natural definitive host (pigs, cats, dogs, wild animals) the adult worms reside in a tumor which they induce in the gastric wall.  They deposit eggs that are unembryonated when passed in the feces.  Eggs become embryonated in water, and eggs release first-stage larvae.  If ingested by a small crustacean (Cyclops, first intermediate host), the first-stage larvae develop into second-stage larvae .  Following ingestion of the Cyclops by a fish, frog, or snake (second intermediate host), the second-stage larvae migrate into the flesh and develop into third-stage larvae.  When the second intermediate host is ingested by a definitive host, the third-stage larvae develop into adult parasites in the stomach wall.  Alternatively, the second intermediate host may be ingested by the paratenic host (animals such as birds, snakes, and frogs) in which the third-stage larvae do not develop further but remain infective to the next predator.  Humans become infected by eating undercooked fish or poultry containing third-stage larvae, or reportedly by drinking water containing infective second-stage larvae in Cyclops.

 

Podle zprávy ProMED a informací CDC
Zpracoval dne 14.11. 2008:
MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.