Hemofilové infekce

Invazivní onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae b

Základní informace o onemocnění.

HIB_zakladni_informace