Hemofilové infekce

Metodické opatření rozšířené o sledování selhání Hib vakcíny

Dodatek k metodickému opatření č. 1/1999

Metodické opatření č. 1/1999 „Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H. influenzae b“ uveřejněné ve Věstníku MZ ČR č. 3/1999 se v souvislosti se zahájením rutinního očkování dětí Hib vakcínou doplňuje o následující články:

Čl. 10
Definice selhání Hib vakcíny

1.      Skutečné selhání vakcíny – invazivní Hib onemocnění vzniklo:

a.       za více než 2 týdny po 1 dávce Hib vakcíny podané ve věku nad 1 rok,

b.      za více než 1 týden po 2 a více dávkách podaných ve věku do 1 roku.

2.      Zdánlivé selhání vakcíny – invazivní Hib onemocnění vzniklo:

po 1 nebo 2 a více dávkách Hib vakcíny před dosažením časových parametrů, kdy se jedná o skutečné selhání vakcíny.

3.      Pravděpodobné selhání vakcíny – invazivní hemofilové onemocnění vzniklo:

u vakcinovaného dítěte v situaci uvedené v bodu 1 článku 10, ale Haemophilus nebyl

typován.

Čl. 11
Sledování selhání Hib vakcíny

U každého invazivního Hib onemocnění, které se vyskytne u dítěte očkovaného Hib vakcínou zajistí spádový epidemiolog ve spolupráci s příslušným pediatrem, nemocnicí a mikrobiologem odeslání do NRL pro hemofilové nákazy Státního zdravotního ústavu:

1.      vyplněný dotazník (viz článek 12)

2.      akutní a rekonvalescentní sérum (po 1 ml) pro průkaz specifických antihemofilových protilátek.

Čl. 12 – viz pdf dokument

Dotazník pro sledovaní selhaní Hib vakcíny

 

Dotazník je na požádání k dispozici (tištěný i v elektronické podobě) v oddělení vzdušných bakteriálních nákaz (SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, vedoucí NRL pro hemofilové nákazy Mgr. Ludmila Nováková,  tel. +420-26708 2241, e-mail: ludmila.novakova@szu.cz). Na této adrese jsou zodpovídány všechny dotazy ohledně sledování selhání Hib vakcíny.