Hemofilové infekce

Surveillance invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus influenzae typ b a non-b

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 473/2008 Sb.