Hemoragické horečky

Laboratorní nehoda při práci s virem Ebola

Podle zpráv, které byly uveřejněny 17. března 2009 cestou oficiálních zdrojů, došlo 12. března 2009 k možné nákaze virem Ebola v souvislosti s laboratorní nehodou ve výzkumném ústavu tropických nemocí Bernard-Nocht-Institute v Hamburgu. Postiženou je vědecká pracovnice, která se v laboratoři s vysokým stupněm zabezpečení píchla při práci o jehlu, přičemž došlo k poranění ruky přes vrstvu minimálně tří ochranných rukavic. V pátek 13. března 2009 byla poraněná osoba dána do karantény a byla jí, jako prvnímu pacientovi na světě, aplikována nová syntetická vakcína proti Ebole kanadské provenience. Po vakcinaci bylo možné konstatovat dobrou míru tolerance, ovšem pacientka měla do 24 hodin po očkování vysoké teploty a bolesti končetin trvající několik hodin – symptomy, které jsou podobné prvním příznakům nákazy virem Ebola. Během úterý 17.3.2009 byla pacientka, na jejíž zdravotní stav dohlíží tři sestry a lékař, již bez teplot a jiných symptomů nákazy virem Ebola. V případě, že by došlo skutečně k nákaze uvedené pracovnice vysoce virulentním „africkým virem Ebola“, jednalo by se o vůbec první osobu z Německa, která by byla tímto původcem infikována.

Dne 18. března 2009