Henipaviry

Informace k Langya henipaviru (LayV)

Pozornost některých médií vzbudila zpráva o výskytu Langya henipaviru v Číně. Dáváme proto k dispozici dostupné informace o případu.   


První případ LayV zaznamenaný v Číně je evidován z prosince 2018 a poslední z dubna 2021.

Nejedná se tedy o aktuálně hlášené nákazy. Pozornost k problematice přitáhla nejspíše aktuálně zveřejněná publikace v New England Jurnal of Medicine:  Zhang XA, Li H, Jiang FC, et al. A zoonotic henipavirus in febrile patients in China. N Engl J Med. 2022; 387(5): 470-472

V České republice se tato nákaza (zoonóza, jak se označují nemoci přenášené na člověka ze zvířete) nevyskytuje. 

Henipaviry obecně jsou známé tím, že se na člověka přenášejí ze zvířat a některé mohou způsobit až smrtelná onemocnění. Rezervoárem viru jsou především kaloni, hlodavci a hmyzožravci (čeleď rejskovití), např bělozubka velká, která je také pravděpodobně rezervoárem LayV. Při sledování pacientů, kteří se v Číně nakazili s největší pravděpodobností právě od rejsků, byl ale ve vzorku výtěru z krku od 35 pacientů identifikován fylogeneticky nový henipavirus, pojmenovaný Langya henipavirus (LayV). Tento henipavirus byl v jednom případě osekvenován celogenomovou sekvenací, a byla zjištěna shoda se 4 celogenomovými sekvencemi získaných z hmyzožravců rodu bělozubka, odchycených ve stejné oblasti.

Virus byl detekován u 35 osob v provinciích Šan-tung a Che-nan, ale pouze u 26 pacientů byl LayV jedinou kauzativní příčinou onemocnění. U 9 osob byl detekován i další běžný respirační virus, proto byly ze studie vyřazeny.

Studií dále sledovaných 26 pacientů mělo horečku (100 % pacientů), únavu (54 %), kašel (50 %), trpěli poruchou příjmu potravy (50 %), bolestmi svalů – myalgií (46 %), nechutenstvím (38 %), bolestí hlavy (35 %), a zvracením (35 %), doprovázené krevním obrazem odpovídajícím akutně probíhajícímu virovému onemocnění: např. snížení počtu krevních destiček –  trombocytopenie (35 %), výrazným poklesem počtu bílých krvinek –  leukopenie (54 %), dále byly zaznamenány poruchy funkce jater (35 %) a ledvin (8 %).

U některých z postižených došlo k rozvoji zápalu plic, u většiny byly zjednodušeně řečeno zaznamenány příznaky obdobné jako u chřipky. Ve většině případů se jednalo o farmáře.

Žádný případ v Číně není hlášený jako smrtelný.

V souvislosti s výskytem nákazy bylo v Číne vyšetřeno 25 druhů drobných savců patřících mezi myšovité, veverkovité a hmyzožravce a jako nejpravděpodobnější rezervoár byli určeni právě rejskovití hmyzožravci, přesněji bělozubka velká Crocidura lasiura.

Ojedinělé výskyty nákazy virem Langya v Číně jsou ve stádiu výzkumu, možný přenos nákazy z rejsků na člověka zatím nebyl jednoznačně prokázán.

Zdroj:

  • ProMed.org, Archive Number: 20220809.8704953
  • Zhang XA, Li H, Jiang FC, Zhu F, Zhang YF, Chen JJ, Tan CW, Anderson DE, Fan H, Dong LY, Li C, Zhang PH, Li Y, Ding H, Fang LQ, Wang LF, Liu W. A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China. N Engl J Med. 2022 Aug 4;387(5):470-472. doi: 10.1056/NEJMc2202705. PMID: 35921459.
  • CDC. Henipavirus: https://search.cdc.gov/search/?query=henipavirus&dpage=1