Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2015

Tisková zpráva Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS – Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2015

V posledních 13 letech je v ČR zaznamenáván výrazný nárůst výskytu infekce HIV.

Grafy_k_tiskove_zprave_NRL_pro_HIV_AIDS_v_CR_v_roce_2015

Tiskova_zprava_NRL_pro_HIV_AIDS_v_CR_v_roce_2015