Hepatitida A

Epidemie hepatitidy A – Slovensko, 2023

Z pravidelné týdenní zprávy ECDC

 

Dne 6. října 2023 oznámily slovenské orgány ochrany veřejného zdraví probíhající rozsáhlou epidemii virové hepatitidy A (VHA). Nejvíce zasaženou oblastí je okres Košice, případy byly hlášeny také z okresů Prešov, Michalovce a Vranov nad Topľou.

Od ledna 2023 do 5. října 2023 bylo hlášeno celkem 1017 případů virové hepatitidy A. Mezi 2. a 8. říjnem 2023 bylo hlášeno 136 nových případů VHA. Nejvíce případů je mezi dětmi ve věkových skupinách 5 – 9 let (44 %) a 1 – 4 roky (21 %). Ve většině případů se jednalo o mezilidský přenos mezi dětmi žijícími ve špatných hygienických podmínkách. Obyvatelům oblasti bylo nabídnuto očkování proti žloutence typu A.

Hodnocení ECDC: Riziko výskytu dalších případů mezi vnímavými dětmi žijícími v nevyhovujících hygienických podmínkách je považováno za střední; je vysoká pravděpodobnost infekce, ale VHA u dětí často probíhá asymptomaticky nebo s velmi mírným průběhem.

Opatření zavedená od srpna:

  • informování veřejnosti o VHA a možnostech prevence onemocnění prostřednictvím letáků nebo místního rozhlasu;
  • nařizovat osobám ve věku 1-15 let lékařský dohled a aktivní imunizaci;
  • zákaz pořádání hromadných akcí (sportovních, kulturních, společenských apod.) na vesnicích;
  • informování místních úřadů, prodejen potravin, autobusových dopravců, vzdělávacích míst a Slovenské pošty o situaci a poučení o nutnosti dezinfikovat povrchy a dodržovat hygienu rukou.

 

Dne 4. října 2023 zavedly orgány ochrany veřejného zdraví na Slovensku tato dodatečná opatření:

  • očkování jedinců v postižených oblastech, včetně personálu zdravotnických a vzdělávacích zařízení;
  • omezení návštěv u případů přijatých do nemocnic.

 

Zdroj: Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech za 40. kalendářní týden, 8. 10.– 14. 10. 2023/ ECDC Communicable Disease Threats Report, Week 41, 8 October – 14 October 2023 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-8-14-october-2023-week-41