Hepatitida E

Virová hepatitida E v ČR

Na území České republiky byly do roku 2007 hlášeny ojedinělé případy onemocnění virovou hepatitidou typu E, které byly často v souvislosti s cestovatelskou anamnézou do zahraničí – importy. Od roku 2007 dochází k velmi pozvolnému nárůstu tohoto onemocnění a začínají převládat onemocnění získaná v České republice. Článek je věnován přehledu situace o výskytu onemocnění VHE v České republice, charakteristikám hepatitidy E a jejím zvláštnostem, rizikám přenosu VHE v ČR a možnostem prevence.

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(2): 63–68.

2015_vir_hep_E