Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Hepatitidy neznámé etiologie u dětí. Aktualizace ECDC 11. května 2022

K 11.5.2022 je celkový počet případů hepatitid neznámé etiologie zjištěných po celém světě přibližně 450, včetně 11 úmrtí.

Zdroj: ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-hepatitis-unknown-aetiology-children
Od 5. dubna 2022, kdy byly z Velké Británie (UK) byly hlášeny případy onemocnění hepatitidou neznámé etiologie u dětí, jsou hlášeny další případy i z jiných zemí světa. Dosud však není jasné, zda tyto hepatitidy u dětí představují skutečný nárůst počtu tohoto onemocnění nad rámec běžně evidovaných počtů.

Etiologie a patogenetické mechanismy onemocnění jsou stále předmětem výzkumu. Možná souvislost se současnou adenovirovou infekcí byla nalezena u dětí zejména v UK, ale další hypotézy a možné kofaktory jsou nadále vyšetřovány. Většina případů onemocnění je aktuálně hlášena jako sporadické případy bez epidemiologické souvislosti.

Tato zpráva zohledňuje aktualizaci pravděpodobných případů onemocnění zjištěných v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) a ve světě. Zatímco onemocnění detekovaná v EU/EHP jsou hlášena dle ECDC/WHO definice případu, ostatní případy pocházející z celého světa jsou shromažďovány prostřednictvím oficiálních webových stránek a ověřených zdrojů médií. Mohly tak být použity různé definice případů onemocnění.

Hepatitidy neznámé etiologie u dětí. Aktualizace 11. května 2022.