Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Aktualizace: Hepatitida neznámého původu u dětí

Aktualizace ECDC z 19. dubna 2022


Další případy hepatitid u dětí byly evidovány v Dánsku, Irsku, Nizozemsku a Španělsku. Kromě toho bylo hlášeno devět případů akutní hepatitidy u dětí ve věku 1 až 6 let ve státě Alabama v USA, které byly rovněž pozitivně testovány na adenovirus.

Ve všech zemích, které případy hepatitid hlásí, probíhá vyšetřování. Přesná příčina hepatitidy u těchto dětí není v současné době známa. Na základě klinických a epidemiologických známek vyšetřovaných případů se s největší pravděpodobností jedná o infekční původ onemocnění.

ECDC spolupracuje s týmy v každé ze zemí, které hlásí případy, spolu s WHO a dalšími klíčovými partnery na podpoře probíhajících vyšetřování. ECDC usnadňuje sdílení informací, jakmile jsou k dispozici, a také nástroje pro vyšetřování.

Během uplynulého víkendu ECDC pokračovalo ve sdílení všech dostupných informací se zeměmi prostřednictvím sítě Hepatitis Network a s klinickými organizacemi European Association for the Study of the Liver (EASL) a Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID).

ECDC bude tuto událost nadále sledovat prostřednictvím svých epidemiologických zpravodajských činností a bude ve spojení s členskými státy a mezinárodními partnery.

Epidemiologické shrnutí

Dne 5. dubna 2022 oznámilo Spojené království nárůst případů akutní hepatitidy neznámé etiologie mezi dříve zdravými dětmi ve věku do 10 let ze Skotska.

Dne 12. dubna Spojené království oznámilo, že kromě případů ve Skotsku bylo vyšetřováno přibližně 61 dalších případů v Anglii, Walesu a Severním Irsku, přičemž většina z těchto případů byly děti ve věku od 2 do 5 let.

Dne 14. dubna Skotsko oznámilo, že ze 13 vyšetřovaných případů měly dva páry případů epidemiologickou souvislost.

Případy hepatitid ve Spojeném království se klinicky projevovaly těžkou akutní hepatitidou se zvýšenými hladinami jaterních enzymů a mnoho případů mělo žloutenku. U některých případů byly v předchozích týdnech hlášeny gastrointestinální příznaky, včetně bolesti břicha, průjmu a zvracení.

Většina případů neměla horečku. Některé případy vyžadovaly péči na specializovaných dětských jaterních jednotkách a několik osob podstoupilo transplantaci jater.

Počáteční hypotézy o etiologickém původu případů ve Spojeném království se soustředily na infekční agens nebo možné expozice toxinu. Souvislost s vakcínou covid-19 nebyla identifikována a podrobné informace shromážděné prostřednictvím dotazníku o jídle, pití a osobních zvycích nedokázaly identifikovat žádnou běžnou expozici.

Nadále probíhají toxikologická vyšetření, ale infekční etiologie je považována za pravděpodobnější vzhledem k epidemiologickým a klinickým aspektům případů.

Laboratorní vyšetření ve všech případech vyloučilo virové hepatitidy typu A, B, C, D a E. Ze 13 případů hlášených ze Skotska, pro které jsou k dispozici podrobné informace týkající se testování, byly tři pozitivní na infekci virem SARS-CoV-2, pět bylo negativních a u dvou bylo prokázáno, že měly infekci virem SARS-CoV-2 během tří měsíců před onemocněním hepatitidou. U jedenácti z těchto 13 případů bylo provedeno testování na adenoviry a u pěti z nich byl výsledek pozitivní.

zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-hepatitis-unknown-origin-children