Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Algoritmus laboratorního vyšetření vzorků získaných od pacienta s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – provizorní verze SZÚ z 2. 5. 2022

Provizorní verze SZÚ z 2. 5. 2022 týkající se algoritmu laboratorního vyšetření vzorků získaných od pacienta s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie.Algoritmy_vysetreni_hepatitidy_neznameho_puvodu_provizorni_verze_2022_05_02