Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Algoritmus laboratorního vyšetření u hepatitidy nejasné etiologie

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacienta 16letého a mladšího s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – aktualizace k 12. 5. 2022

Vzhledem k závažnosti onemocnění je nutné, aby pacientovi byla provedena základní diferenciálně diagnostická vyšetření, včetně vyloučení infekcí známými primárně hepatotropními viry, ve zdravotnickém zařízení, které mu poskytuje zdravotní péči. Vyšetření v místě klinické péče je vždy rychlejší a obvykle optimálnější z hlediska řešení akutního problému. Zdravotnické zařízení by se mělo řídit doporučením ECDC.

Algoritmus laboratorního vyšetření hepatitidy nejasné etiologie