Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Náhlý vzestup počtu případů onemocnění akutní hepatitidou neznámého původu u dětí ve Spojeném království

ECDC bylo informováno, že během posledních několika týdnů došlo ve Spojeném království (UK) k nárůstu počtu případů akutní hepatitidy u dětí. ECDC sdílí tyto informace mezinárodně, aby se zvýšilo povědomí mezi dětskými lékaři a eventuálně byly včas odhaleny podobné případy v ostatních zemích. ECDC. 12. 4. 2022


Hlavními klinickými příznaky je u postižených jedinců těžká akutní hepatitida s výrazně zvýšenými hladinami transamináz, často se projevující žloutenkou, které někdy předchází gastrointestinální symptomy včetně zvracení, jakožto nápadného jevu vyskytujícího se u dětí do 16 let věku.

Lékařům se doporučuje, aby případy akutní hepatitidy u dětí ve věku do 16 let, jež vykazují hodnotu sérové transaminázy > 500 IU/l, a u nichž byla vyloučena hepatitida A až E, hlásili národním ústavům veřejného zdraví. Členské státy EU/EHP mohou, za účelem snadnějšího vyšetřování, sdílet informace o všech takových podezřelých případech na ECDC platformě EpiPulse.

V Anglii je aktuálně vyšetřováno přibližně 60 případů onemocnění, přičemž většina se týká dětí ve věku od 2 do 5 let. Některé případy progredovaly až do akutního selhání jater a vyžadovaly překlad na specializované dětské hepatologické jednotky. Malý počet dětí podstoupil transplantaci jater.

Ve Skotsku bylo dosud zaznamenáno 10 případů onemocnění, které vyžadovaly hospitalizaci dětí ve věku 1 až 5 let, ty jsou nadále předmětem šetření. Většina případů ve Skotsku byla identifikována od března 2022.

Ve Walesu se v současnosti nevyskytují ani nevyšetřují žádné případy onemocnění, nicméně velmi malý počet postižených jedinců z počátku roku 2022 vykazoval podobné klinické projevy.

V Severním Irsku nejsou nyní hlášeny žádné potvrzené případy onemocnění.

V současné době bohužel není známa příčina vzniku onemocnění hepatitidou u těchto případů onemocnění. Žádné běžné viry, jež mohou způsobovat hepatitidu (viry hepatitidy A, B, C, D a E), nebyly zjištěny. Některé z dětí hospitalizovaných v Anglii měly pozitivní test na SARS-CoV-2 a jiné na adenovirus. Mezi hlášenými případy onemocnění není v současnosti jasná spojitost. Není známa ani žádná souvislost s cestováním.

Ve Spojeném království nyní probíhá vyšetřování zaměřené na zjištění příčiny vzniku nemoci. Informace proto byly rozeslány zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti, s cílem zvýšit povědomí o této události.

Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UK Health Security Agency) zveřejnila pokyny pro lékaře, včetně rad, jak by děti měly být vyšetřovány (Guidance for clinicians – „Cases of severe acute hepatitis of unknown aetiology in children, 6 April 2022).

Zdroj:
ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increase-acute-hepatitis-unknown-origin-among-children-united-kingdom

Další informace:
Guidance: Increase in acute hepatitis cases of unknown aetiology in children. Published 8 April 2022