Hepatitidy u dětí neznámé etiologie

Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

ECDC, RRA (Rychlé hodnocení rizik), 28. dubna 2022


RRA ECDC: Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí


Společná definice případu ECDC/WHO

  • Potvrzený případ: V současné době nelze aplikovat.
  • Pravděpodobný případ: Osoba s akutní hepatitidou (hepatitidy non A, B, C, D a E*) s hladinou sérových transamináz >500 IU/l (AST nebo ALT), která je ve věku 16 let nebo mladší, od 1. října 2021
  • Případ v epidemiologické souvislosti: Osoba s akutní hepatitidou (hepatitidy non A, B, C, D a E*) jakéhokoliv věku, která byla od 1. října 2021 v úzkém kontaktu s pravděpodobným případem.

* Případy hepatitidy se známou etiologií by neměly být hlášeny podle Protokolu pro hlášení hepatitidy neznámého původu https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Hepatitis-of-unknown-origin-Reporting-Protocol.pdf