Virové hepatitidy infekční (žloutenky infekční)

Světový den hepatitid – 28. červenec

Každoročně je 28. červenec označován za světový den hepatitid. V tento den se narodil Dr. Baruch Blumberg, objevitel viru hepatitidy B, nositel Nobelovy ceny. Podle ECDC je okolo 9 milionů Evropanů postiženo chronickou hepatitidou B nebo C.


Ačkoli je známo pět typů virových hepatitid (A, B, C, D, E), pozornost ECDC (Evropské centrum pro kontrolu nemocí) i WHO (Světová zdravotnická organizace) je zaměřena především na hepatitidy B (HBV) a C (HCV), které jsou závažné z hlediska přechodu do chronicity. U neléčených vzniká riziko následného vzniku cirhózy a hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Mortalita na VH stoupá od roku 2000 a VH představuje sedmou nejčastější příčinu smrti.

Podle odhadu WHO žije v současnosti na světě 257 milionů lidí s chronickou HBV, nejvíce v sub-Saharské Africe a v Asii, ale též v jižní Americe, na jihu východní a centrální Evropy, ve Východním Středomoří a na Indickém subkontinentu. Přitom, u hepatitidy B existuje prevence i efektivní léčba. Díky očkování byl redukován výskyt chronické HBV u dětí mladších 5 let.

HCV je infikováno ve všech WHO regionech 71 milionů lidí (prevalence), 1,75 milionů nových infekcí je zaznamenáno ročně (incidence). Infikovaní často neví o své nemoci desítky let, nemají žádné zjevné příznaky. Ohrožení však existuje nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. U této infekce neexistuje dosud prevence očkováním, terapie však v posledních letech doznala výrazné úspěchy.

V zemích EU/EEA je ročně nově diagnostikováno více než 50 000 případů B a C hepatitid. Dle odhadů ECDC žije s chronickou hepatitidou B nebo C  9 milionů Evropanů. Čísla jsou podhodnocena, protože onemocnění často probíhají bezpříznakově, bez zjevných symptomů („silent disease“), nejsou diagnostikována.

ECDC a WHO/EURO má v plánu eliminovat VH jako nebezpečí pro veřejné zdraví do roku 2030.

Do roku 2020 si klade několik základních cílů, z nichž nejdůležitější jsou:

  • Prevence: imunizace + zvýšení „ birth dose coverage“, bezpečná krev (blood safety), bezpečné aplikace injekcí (injection safety).
  • Testování a léčba: identifikace a léčba infikovaných představuje nejen benefit pro ně samotné, ale je důležitá i pro redukci dalšího přenosu ve společnosti.
  • Stanovení surveillance pro hepatitidy akutní, chronické, cirhózu jater, HCC a to při zachování rovnosti v přístupu.
  • Financování z vlastních zdrojů. Vznik globálního fondu pro HBV a HCV je nepravděpodobný.

Hepky_1.jpg


Hepky_2.jpg


Hepky_3.jpg


 

 

Zdroj:  materiály WHO, ECDC, CDC 

https://www.cdc.gov/hepatitis/worldhepdayresources.htm

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-hepatitis-day-2019

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-annual-epidemiological-report-2017

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-c-annual-epidemiological-report-2017

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-antenatal-screening-hiv-hepatitis-b-syphilis-and-rubella

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&FixDataset=1

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/systematic-review-hepatitis-B-C-prevalence.pdf

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-and-c-testing-activities-needs-and-priorities-eueea