Virové hepatitidy infekční (žloutenky infekční)

Světový den hepatitid – 28. červenec

ECDC: okolo 9 milionů Evropanů je postiženo chronickou hepatitidou B nebo C


Každoročně je 28. červenec označován za světový den hepatitid. Ačkoli je známo pět typů virových hepatitid (A, B, C, D, E), pozornost ECDC i WHO je zaměřena především na hepatitidy B (HBV) a C (HCV), které jsou závažné z hlediska přechodu do chronicity. U neléčených vzniká riziko následného vzniku cirhózy a hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Mortalita na VH stoupá od roku 2000 a VH představuje sedmou nejčastější příčinu smrti.

V současnosti žije na světě 257 milionů lidí s HBV (68% v Africe a Západním Pacifiku). Přitom, u hepatitidy B existuje prevence i efektivní léčba. Díky imunizaci byl redukován výskyt chronické HBV u dětí mladších 5 let z 5% na 1,3%.

HCV je infikováno ve všech WHO regionech 71 milionů lidí (prevalence), 1,75 milionů nových infekcí je zaznamenáno ročně (incidence). U této infekce neexistuje dosud prevence očkováním, terapie však v posledních letech doznala výrazné úspěchy.

V zemích EU/EEA je odhadována prevalence hepatitidy B okolo 0,9% (4.7 milionů infikovaných), hepatitidy C 1,1% (3,9 milionů infikovaných). Čísla jsou podhodnocena, protože onemocnění často probíhají bezpříznakově, bez zjevných symptomů („silent disease“), nejsou diagnostikována.

ECDC a WHO/EURO má v plánu eliminovat VH jako nebezpečí pro veřejné zdraví do roku 2030.

Do roku 2020 si klade několik základních cílů, z nichž nejdůležitější jsou:

  • Prevence: imunizace + zvýšení „ birth dose coverage“, bezpečná krev (blood safety), bezpečné aplikace injekcí (injection safety).
  • Testování a léčba: identifikace a léčba infikovaných představuje nejen benefit pro ně samotné, ale je důležitá i pro redukci dalšího přenosu ve společnosti.
  • Stanovení surveillance pro hepatitidy akutní, chronické, cirhózu jater, HCC a to při zachování rovnosti v přístupu.
  • Financování z vlastních zdrojů. Vznik globálního fondu pro HBV a HCV je nepravděpodobný.

             

 

Zdroj:  ECDC World Hepatitis Day 2017 – tisková zpráva, Stockholm 26/7/2017

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/world-hepatitis-day-2017

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-and-c-testing-activities-needs-and-priorities-eueea

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-annual-epidemiological-report-2015

https://ecdc.europa.eu/en/hepatitis-c-annual-epidemiological-report-for-2015

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/systematic-review-hepatitis-b-and-c-prevalence-eueea

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-antenatal-screening-hiv-hepatitis-b-syphilis-and-rubella

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&FixDataset=1

http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22728

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/publications/2016/action-plan-for-the-health-sector-response-to-viral-hepatitis-in-the-who-european-region.-draft-2016

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/systematic-review-hepatitis-B-C-prevalence.pdf

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-b-and-c-testing-activities-needs-and-priorities-eueea