Virové hepatitidy infekční (žloutenky infekční)

Výskyt virových hepatitid v České republice – rok 2015 a trendy v posledních deseti letech

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2016; 25(6-7): 225–230. V předloženém sdělení podáváme přehled o výskytu virových hepatitid A, B, C, D a E na území České republiky v roce 2015 a trendech v posledních deseti letech vycházející z dat hlášených do Epidatu – celostátního systému hlášení, evidence a analýz dat o přenosných nemocech v ČR.

2015_trendy_vir_hep_v_CR