Japonská encefalitida

Základní informace o onemocnění

Japonská encefalitida

Výskyt onemocnění: Onemocnění se vyskytuje ve východní a jihovýchodní Asii, na Dálném Východě a na ostrovech Austrálie. Výskyt nemoci je vázán na výskyt komárů, který je sezónní a v různých zemích Asie různý. V posledních deseti letech jsou v ČR hlášena pouze jednotlivá sporadická importovaná onemocnění.

Příznaky a symptomy: Onemocnění probíhá pod obrazem zánětu mozku, začíná vysokou teplotou, únavou, pocitem na zvracení a zvracením. K dalším příznakům patří poruchy řeči, třesy, mohou se vyvinout křeče nebo obrny hlavových nervů, šíjových svalů či končetin. Nemocný je spavý, až 25 % nemocných upadá do kómatu. Onemocnění může mít vleklý průběh, příznaky mohou odeznívat až měsíce. U 30 % nemocných přetrvávají neurologická postižení. Více jak 99 % onemocnění u osob, které žijí v endemických oblastech, probíhá jen s mírnými příznaky. Závažnější průběhy onemocnění bývají u cestovatelů, kteří nemají přirozenou imunitu.

Inkubační doba: 5 – 15 dní

Původce: virus japonské encefalitidy ze skupiny flavivirů

Zdroj: ptáci, prase domácí

Přenos: bodnutí infikovaným komárem

Období nakažlivost, vnímavost, imunita: K mezilidskému přenosu onemocnění nedochází. K nákaze jsou vnímavé osoby, které se ještě s nákazou nesetkaly – v endemických oblastech malé děti, a cestovatelé všeho věku, kteří přijíždějí z neendemických oblastí. Imunitu lze získat očkováním.

Prevence, očkování: Pro pobyt v oblastech endemického výskytu japonské encefalitidy je doporučeno chránit se před poštípáním komáry – používat repelenty, vhodný oděv, moskytiéry.

V ČR je proti japonské encefalitidě dostupné očkování. Doporučeno je osobám, které cestují do oblastí s výskytem japonské encefalitidy.

Základní_informace