Kapavka

Kapavka – stručné připomenutí aktuálního problému

Hana Zákoucká, článek v časopise ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2009; 18(12)

Kapavka náležží mezi klasické pohlavní, tedy převើně sexuálně přenosné, choroby bez nadsázky jižž  několik tisíciletí. Přesto je v současné době bagatelizující přístup jak laické, tak odborné veřejnosti naprosto nevhodný.
Pokles roční incidence je pravděpodobní způsoben neochotou lékařů akceptovat význam monitorování výskytu v oblasti prevence infekce a tím významnou podhlᚹeností počtu případů. ŠŠíření rezistentních i multirezistentních kmenů Neisseria gonorrhoeae ve světě a v Evropě ale vrací opět dobře známé onemocnění do centra pozornosti jak mikrobiologů, tak kliniků při opakovaném selhání antibiotické léčby.

Kapavka