Krymsko-konžská hemoragická horečka

Případy krymsko-konžské horečky v Severní Makedonii, červenec až srpen 2023

Dne 30. července 2023 ohlásil úřad veřejného zdraví Severní Makedonie prostřednictvím EpiPulse (ECDC) smrtelný případ krymsko-konžské hemoragické horečky (CCHF) u ženy pocházející z horské vesnice v oblasti města Štip (východní část Severní Makedonie). Pacientka pracovala v zemědělství a 19. července 2023 objevila přisáté klíště v oblasti břicha, které bylo následně odstraněno. U pacientky se dne 21. 7. 2023 rozvinulo celkové horečnaté onemocnění, které vyžadovalo hospitalizaci na infekčním oddělení ve dnech 23. – 25. 7. 2023. Zde se podrobila potřebným diagnostickým testům a byla nasazena symptomatická terapie. V den propuštění z nemocnice se u pacientky rozvinuly krvácivé příznaky a byla dále hospitalizována na Univerzitní klinice pro infekční onemocnění a horečnaté stavy ve Skopje dne 25. 7. 2023. Během pobytu byla symptomaticky léčena a laboratorně vyšetřována. Kvůli zhoršujícím se stavu, byla 26. července 2023 přeložena na jednotku intenzivní péče a dne 27. července 2023 zemřela. O několik hodin později byla potvrzena diagnóza CCHF.

Celkem bylo identifikováno a klasifikováno 69 kontaktů podle jejich rizikovosti. Čtyři kontakty byly označeny jako vysoce rizikové, 23 se středním rizikem, 40 v nízkém riziku, dva kontakty byly vyřazeny. Vysoce rizikové kontakty byly testovány s negativním výsledkem. Vysoce a středně rizikové kontakty jsou sledovány měřením teploty dvakrát denně po dobu 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pacientkou nebo jiným zdrojem infekce. O případu následně informoval i oficiální web Zdravotního ústavu Severní Makedonie.

Podle ECDC byly lidské případy CCHF v Severní Makedonii poprvé zaznamenány během epidemie v roce 1971 a virus byl prokázán u zvířecích hostitelů a klíšťat. Sporadické případy CCHF byly hlášeny i z několika sousedních zemí Severní Makedonie (tj. Albánie, Bulharsko, Řecko a Kosovo). Klíště druhu Hyalomma marginatum, který je hlavním vektorem viru CCHF, bylo detekováno ve všech oblastech Severní Makedonie.

Pravděpodobnost infekce občanů EU/EHP cestujících nebo pobývajících v Severní Makedonii je velmi nízká. Nicméně, vzhledem k potenciálně závažnému nebo smrtelnému průběhu onemocnění by měla být zavedena osobní ochranná opatření proti přisátí klíštětem, přisátí klíšťata by měla být odstraněna a v případě febrilních klinických příznaků by pacienti měli vyhledat lékařskou péči. Praktičtí lékaři by měli být informováni o pacientech, kteří v minulosti cestovali a udávají přisátí klíštěte v anamnéze. Úřad veřejného zdraví Severní Makedonie provedl trasování kontaktů ve vesnici a obou nemocnicích. Jsou sledovány vysoce a středně rizikové kontakty. ECDC situaci nadále sleduje.

Vzorky séra od pacientky byly pozitivně testovány na IgM a IgG protilátky metodou ELISA a na CCHFV RNA metodou RT-PCR. Čtyři vysoce rizikové kontakty byly také testovány pomocí ELISA a RT-PCR.

Zdroj: ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-30-july-5-august-2023-week-31

 

Podle posledních informací z 8. 8. 2023 uvedených v ProMed (https://promedmail.org/) se u jednoho ze středně rizikových kontaktů, zaměstnance infekční kliniky, kde byla pacientka hospitalizována, objevily 9. den sledování příznaky onemocnění. Na základě výsledků byla stanovena diagnóza krymsko-konžské horečky.

 

Další informace o krymsko-konžské horečce: https://szu.cz/tema/a-z-infekce/k/krymsko-konzska-hemoragicka-horecka/zakladni-udaje-o-onemocneni/