Krymsko-konžská hemoragická horečka

První případ lidského onemocnění Krymsko-konžskou hemoragickou horečkou s fatálním průběhem ve Španělsku

31. srpna 2016 byly hlášeny autonomní samosprávou Madridu dva případy infekce virem Krymsko-konžské horečky.


Primárním případem byl 62 letý muž, který onemocněl 16. 8. 2016, v anamnéze udával poštípání klíštětem během procházky ve městě v provincii Ávila (pozn.: nachází se západně od Madridu). Klíště bylo nalezeno přisáté na kůži pacienta. Tento nemocný byl přijat na jednotku intenzivní péče 19. 8. 2016, zemřel 25. 8. 2016.

Sekundárním případem byla padesátiletá zdravotní sestra, která nemocného ošetřovala na jednotce intenzivní péče po jeho přijetí. Příznaky u ní se objevily 27. 8. 2016, nyní leží na jednotce intenzivní péče se závažným průběhem onemocnění, dle ošetřujících lékařů je vývoj jejího onemocnění příznivý.

Oba případy byly potvrzeny Národním centrem pro mikrobiologii v Madridu metodou PCR.

Nyní je sledováno 200 osob, které byly s dvěma infikovanými nemocnými v kontaktu, zatím nebyl detekován žádný další případ onemocnění.

K nákaze došlo u prvního pacienta poštípáním infikovaným klíštětem, zdravotní sestra se nakazila kontaktem s tělními tekutinami nemocného, kterého ošetřovala.

Je to první případ autochtonního onemocnění člověka Krymsko-konžskou hemoragickou horečkou nejen ve Španělsku, ale i v jihozápadní Evropě. Virus Krymsko-konžské hemoragické horečky byl už v roce 2011 detekován v provincii Cáceres v rámci výzkumné studie, od r. 2012 výzkumníci identifikovali virus u klíšťat v celém Španělsku.

Podle WHO je Krymsko-konžská hemoragická horečka (Crimean-Congo haemorragic fever – CCHF) onemocnění vyvolané virem rodu Nairovirus, čeledi Bunyaviridae. Endemicky se vyskytuje v Africe, na Balkáně, Středním Východě a v asijských zemích pod 50. rovnoběžkou s.š., což je geografické omezení výskytu klíšťat přenášejících onemocnění. Mortalita onemocnění kolísá od 10 do 40 %.

Rezervoárem viru jsou drobní hlodavci, ptáci, některá domácí zvířata a klíšťata rodu Hyalomma. Onemocnění se přenáší infikovanými klíšťaty nebo kontaktem se zvířecí krví, možný je přenos z člověka na člověka kontaktem s krví nebo tělními tekutinami nemocného.

Inkubační doba onemocnění je 3-8 (12) dní.

Terapie onemocnění je symptomatická.

Preventivní opatření zahrnují především expoziční profylaxi – používání repelentů a insekticidů při pobytu v přírodě.

Zdroj:
http://www.promedmail.org
https://www.thespainreport.com/articles/883-160901142820-one-dead-one-in-isolation-after-two-cases-of-crimean-congo-hemorrhagic-fever-confirmed-in-madridhttp://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/1/11-1040_article
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/