Lassa

Epidemie horečky Lassa v Nigérii, 2018

Počet případů horečky Lassa v Nigérii v roce 2018 netypicky narůstá. Světová zdravotnická organizace (SZO) posílá do postižených oblastí týmy odborníků, aby podpořila protiepidemická opatření Nigerijského střediska pro kontrolu nemocí. SZO rovněž zdarma poskytla osobní ochranné prostředky a laboratorní reagencie, které umožňují rychlou diagnostiku onemocnění.

Od 1. ledna do 4. března 2018 bylo v 18 správních oblastech Nigérie (Edo, Ondo, Bauchi, Nasarawa, Ebonyi, Anambra, Benue, Kogi, Imo, Plateau, Lagos, Taraba, Delta, Osun, Rivers, Federal Capital Territory, Gombe a Ekiti) vyšetřeno již celkem 1121 suspektních případů horečky Lassa. Z těchto případů bylo celkem 353 případů klasifikováno jako potvrzené případy a 8 jako případy pravděpodobné, 723 případů bylo negativních a u 37 případů dosud nejsou laboratorní výsledky k dispozici. Z detekovaných případů bylo potvrzeno 78 případů úmrtí na horečku Lassa, 8 pravděpodobných případů a u 24 případů úmrtí horečka Lassa nebyla potvrzena. Smrtnost mezi potvrzenými a pravděpodobnými případy je 23,8 %. Poměr potvrzených případů u mužů a žen je 2:1. Nejvíce postiženou věkovou skupinou byla skupina 21-40 let (rozpětí 9 měsíců až 92 let, medián 34 let).

Horečkou Lassa onemocnělo také 16 zdravotnických pracovníků v šesti postižených oblastech: Ebonyi (9), Nasarawa (1), Kogi (1), Benue (1), Ondo (1) and Edo (3) se čtyřmi detekovanými úmrtími ve správních oblastech Ebonyi (3) and Kogi (1).

Akutní virová hemoragická horečka Lassa se v Nigérii vyskytuje endemicky, avšak netypická jsou v současné epidemii ohniska v jižních oblastech země. Osmdesát pět procent všech potvrzených případů bylo zachyceno v sousedících oblastech Edo (44 %) a Ondo (25 %) a ve správní oblasti Ebonyi (16 %), která s výše uvedenými dvěma oblastmi přímo geograficky nesouvisí. Dr. Wondimagegnehu Alemu, zástupce SZO v Nigérii prohlásil, že „Neobvykle vysoký počet případů horečky Lassa je alarmující a zcela netypický pro toto období roku„. Další africké země, Benin, Libérie a Sierra Leone, v posledním měsíci rovněž hlásily výskyt tohoto onemocnění.

SZO doporučuje vnitřním orgánům ochrany veřejného zdraví posílení preventivních a kontrolních postupů ve zdravotnických zařízeních. Zdravotničtí pracovníci by měli využívat všechna dostupná preventivní opatření k zabránění kontaktu s tělesnými tekutinami jedinců infikovaných virem Lassa. Obyvatelé rizikových oblastí by měli být co nejlépe poučeni o vhodných preventivních opatřeních.

http://www.afro.who.int/news/who-moves-contain-nigerias-lassa-fever-outbreak

http://www.promedmail.org/post/20180306.5670231

Poznámka: Jediný dosud známý sekundární přenos infekce uskutečněný mimo africké území byl popsán v Německu v roce 2016. Zdrojovým případem byl zdravotnický pracovník evakuovaný z Toga do Kolína nad Rýnem dne 25. února pro léčbu komplikované malárie. Pacient zemřel 26. února na multiorgánové selhání. Pitvou byla zjištěna a následně potvrzena Institutem pro tropickou medicínu Bernharda Nochta v Hamburku horečka Lassa. Následným případem byl zaměstnanec pohřební služby, který 2. března pracoval s tělem zemřelého zdrojového případu a měl údajně opotřebované rukavice, ale není si vědom, že by byl vystaven tělesným tekutinám oběti. Od 9. března byl doma v karanténě. Horečka Lassa byla potvrzena 15. března a muž byl přepraven do speciální izolační jednotky ve Frankfurtu spolu se čtyřmi rodinnými příslušníky.