Lassa

Horečka Lassa ve Velké Británii

Podle zprávy britské Health Protection Agency z 23. ledna 2009 byl v Londýně diagnostikován případ onemocnění horečkou Lassa u pacienta, který přiletěl na londýnské letiště Heathrow z Nigérie dne 6. ledna 2009. Postižený byl během výše uvedeného letu asymptomatický, do nemocnice byl přijat 8. ledna 2009, horečka Lassa u něj byla diagnostikována 22. ledna 2009. V době prvotního šetření se nepodařilo získat detailnější údaje z cestovatelské anamnézy pacienta. Všechny osoby z řad potencionálních kontaktů s nemocným, včetně klinických lékařů, jsou sledovány. Bylo také zabezpečeno informování WHO. Z dosavadních výsledků šetření vyplývá, že u spolucestujících nemocného v letadle  není žádné signifikantní riziko expozice nákaze.