Lassa

Případy horečky Lassa v Nizozemí importované ze Sierra Leone

20., resp. 24. 11. 2019 byly v Nizozemí potvrzeny dva importované případy onemocnění horečkou Lassa ze Sierra Leone. V obou případech se jednalo o nizozemské zdravotníky pracující ve venkovské nemocnici v Sierra Leone. Oba se pravděpodobně nakazili během chirurgického výkonu, který prováděli společně u dvou místních pacientů 4. 11. 2019. U obou zdravotníků se projevily první příznaky onemocnění 11. 11. 2019, oba byli evakuováni do Nizozemí, jeden z nich zemřel.


Nizozemský zdravotník, který později zemřel, se zúčastnil v době, kdy byl ještě afebrilní, mezinárodního školení chirurgů ve Freetownu v Sierra Leone (11. 11. – 12. 11. 2019).

ECDC bylo informováno o sledování kontaktů potvrzených případů v několika zemích EU – v Nizozemí, Německu, Dánsku a ve Velké Británii. Mimo EU byly zjištěny kontakty v Sierra Leone, Ugandě a Indii.

Úroveň rizika sekundárního přenosu horečky Lassa u zdravotníků v EU/EEA a v Sierra Leone závisí na některých faktorech jako je blízkost a trvání kontaktu a druh prováděné aktivity (tj. např. zdravotnický personál, osoby manipulující s tělem při přípravě pohřbu). Dalším faktorem je používání osobních ochranných pomůcek. Zdravotníci poskytující invazivní péči jsou ve zvýšeném riziku expozice nákaze. Ve zdravotnických zařízeních, kde jsou dodržovány vhodné postupy v prevenci a kontrole infekcí a v laboratořích, kde jsou dodržována opatření biologické bezpečnosti, je pravděpodobnost sekundárního přenosu viru Lassa velmi nízká.

Vzhledem k tomu, že zdravotník, který zemřel, byl v prodromálním stadiu onemocnění na mezinárodním školení chirurgů, a maximální inkubační doba horečky Lassa je 3 týdny, je možné, že se vyskytnou mezi kontakty další případy. Je známo, že pravděpodobnost přenosu viru stoupá s progresí onemocnění, proto je pravděpodobné, že u kontaktů je nízké riziko expozice. Kontakty z nemocnice v Sierra Leone jsou považovány za rizikové. Mohou být ještě detekovány další kontakty obou případů z období, kdy už měly rozvinuté příznaky onemocnění,

Horečka Lassa je endemická na většině území Sierra Leone. Incidence horečky Lassa je vyšší ve venkovských oblastech, kde jsou jen základní životní podmínky a pravděpodobnost kontaktu s infikovanými hlodavci je vyšší.

Riziko primární infekce virem Lassa v EU/EEA není, protože se zde nevyskytují hlodavci druhu Mastomys.  Pravděpodobnost, že by běžná populace přišla do kontaktu s nemocným horečkou Lassa v EU/EEA je velmi nízká a přenos horečky Lassa v souvislosti s cestováním nebo vzdušnou cestou je velmi výjimečný.

Cestovatelé z EU/EEA nebo občané EU/EEA pobývající v Sierra Leone by měli být informováni o riziku expozice viru Lassa, zejména v oblastech, kde se vyskytují hlodavci druhu Mastomys. Hlavní sezónou přenosu onemocnění horečkou Lassa je období od listopadu do dubna. Cestovatelé by se měli vyhnout konzumaci jídla a nápojů, které mohou být kontaminovány exkrementy hlodavců, prachem kontaminovaným hlodavci nebo lidmi s příznaky hemoragické horečky.

Zdroj: ecdc.europa.eu