Listerióza

Upozornění na závadný výrobek – Beskydské sýrové nitě

UPOZORNĚNÍ: Na základě informací Státní veterinární správy a MZ ČR příslušné KHS informovaly, např. KHS Zlín informaci uveřejnila na svém twiterovém účtu, že byla ve výrobku Beskydské sýrové nitě (datum výroby 19. 5. 2023, datum spotřeby: 26. 5. 2023, šarže: CZ 81850271) nalezena patogenní bakterie Listeria monocytogenes.

Celá šarže tohoto výrobku byla již prodána konečnému spotřebiteli na trzích. Pokud jste tento výrobek na trzích Štramberská pouť (v termínu 20. – 21. 5. 2023) a Kopečková pouť v Letohradě – Tvrz Orlice (v termínu 19. – 21. 5. 2023) zakoupili a doma uchováváte, nedoporučujeme jej konzumovat.

Pokud byl již výrobek spotřebován a zjistíte zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby (typicky 2-3 týdny, může být i delší), informujte prosím svého lékaře. Rizikovými skupinami pro závažné formy onemocnění listeriózou mohou být zejména osoby s poruchami imunity, HIV pozitivní, těhotné ženy, novorozenci a starší lidé.

Více informací o onemocnění listeriózou

 

Na základě informací Státní veterinární správy ze dne 26.5.2023 o kontaminované šarži Beskydských sýrových nití informovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ týž den Ministerstvo zdravotnictví ČR, které informace následně předalo orgánům ochrany veřejného zdraví na jednotlivých KHS.