Lymeská borrelióza

Čtvrtina klíšťat z pražských lesoparků je infikována borreliemi

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) uveřejnila zprávu o infikovanosti klíšťat lymeskou boreliózou (LB).


HSHMP uveřejnila zprávu na svých webových strámkách: http://hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-varuji–infikovana-klistata-jsou-uz-i-ve-meste-3277_3277_448_1.html

Vyšetření klíšťat se provádělo v NRL pro Lymeskou borreliozu SZÚ. Klíšťata byla testovaná metodou real-time PCR se sondou na přítomnost borreliové DNA. Metoda je vysoce specifická a senzitivní.

Celkově jsme vyšetřili 468 klíšťat, 110 bylo pozitivních, tedy 23,5%, což odpovídá předchozím letům.

Nejvyšší prevalence je stále (již po tři roky) v Prokopském údolí, letos 47,5%. Rovněž vysokou prevalenci LB jsme detekovali v klíšťatech z Kunratického lesa (22% Globus a 30% Václav) a Satalické obory (28,6%), výsledky se téměř úplně shoduji s předchozím rokem. Opět jsme nejnižší prevalenci nalezli v Klánovickém lese. V nové lokalitě Pod Kesnerkou je prevalence LB téměř 20%.

Vysokou promořenost klíšťat LB jsme zjistili také ve Stromovce. Více než třetina klíšťat je pozitivní na borrelie (31,4%) a to i přesto, že většina klíšťat byly nymfy. V Hostivařském lese byla pozitivita 18,8% a opět to byly téměř výhradně nymfy. Nižší infikovanost klíšťat jsme zjistili v Divoké Šarce, bylo to pouze 14,8%, což je o polovinu méně než v loňskem roce. Toto může byt ale způsobeno tím, ze letos byly vyšetřované výhradně nymfy a byl nachytán také pouze poloviční počet klíšťat, tedy 27 a z takto nízký počet klíšťat nemusí byt tím správným reprezentativním vzorkem. V nové lokalitě Ďáblický háj byla infikovanost klíšťat pouze 9,1%, jednalo se však opět o malý počet klíšťat (33).