Lymeská borrelióza

Lymeská borrelióza – epidemiologická data za rok 2014

Mapy a grafy incidencí lymeské borreliózy v České republice. Maps and graphs of lyme borreliosis (Lyme disease) in the Czech Republic.

Lymeská borelióza (LB) je v Evropě nejčastěji se vyskytujícím onemocněním přenášených vektory. Jejím původcem je gramnegativní spirochéta komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Tento komplex obsahuje v současnosti cca 20 samostatných genospecies. V ČR je téměř výlučným přenašečem borreliózy klíště Ixodes ricinus. LB je multiorgánové onemocnění projevující se různými klinickými projevy s různou závažností – nespecifických příznaků chřipkového charakteru, kožní formy – erythema migrans, pozdní kožní manifestace – lymfadenosis benigna cutis, acrodermatitis chronica athroficans, záněty velkých kloubů, neurologických příznaků (neuroborelióza), meningopolyneuritis, poškození srdce a očních komplikací.

Nejčastěji se vyskytující formou LB je erythema migrans (EM) – červená makulózní vyrážka; objeví se obyčejně po 3 – 32 dnech po přisátí klíštěte (průměr 7 – 10 dnů). Pokud se erythematózní reakce v místě přisátí klíštěte objeví v řádu hodin, jedná se o hypersensitivní reakci, která se nemá zaměňovat s EM. Pokud se objeví po uvedené inkubační době a postupně se zvětšuje a dosáhne průměru 5 cm a větší, jde o EM. Typickým znakem je centrální vyblednutí, nemusí se však objevit ve všech případech. Vyrážka se může objevit i na více místech těla. Současně dochází i k systémovým manifestacím, včetně pocitu neklidu, únavě, horečce, bolesti hlavy, ztuhlosti krku, bolesti svalů a různých kloubů a/či lymphadenopatii. Tyto příznaky mohou přetrvávat u neléčených či nedostatečně léčených pacientů řadu týdnů i měsíců a postupně postihnout další orgány. V tomto stadiu onemocnění většinou nedochází ještě k protilátkové odpovědi organismu, takže není možné diagnózu onemocnění LB ověřit laboratorním vyšetřením protilátek. V případě že EM není léčena správnou antibiotickou léčbou, může dojít k diseminaci borrelií do organismu a vyvolat další stadia nemoci.

Všechna stadia LB patří v ČR mezi povinně hlášené infekční nemoci. Všichni praktičtí lékaři, pediatři a lékaři v nemocnicích jsou povinni hlásit každý diagnostikovaný případ LB včetně epidemiologických údajů o místě a datu akvirace infekce, začátku onemocnění, datum hospitalizace a datum propuštění, klinické formy infekce, případně data a příčiny úmrtní.

Hlášení jsou shromažďována na Krajských hygienických stanicích a jednou týdně odesílána elektronicky do úložiště dat MZČR a odtud do Státního zdravotního ústavu (SZÚ), kde jsou týdně analyzována. Měsíčně je jejich souhrn publikován na www.szu.cz a v časopisu ZPRÁVY CEM, ISSN 1804-8668.

Hodnotitelné výsledky hlášení onemocnění LB. jsou v ČR k dispozici od roku 1989. Po stagnaci výskytu v prvních letech dochází od roku 1992 k rychlému nárůstu onemocnění, který kulminuje v roce 1995. V dalších letech dochází opět k poklesu výskytu do roku 1998 a následně meziročnímu střídání maxima a minima nemocnosti v mírně vzestupném trendu. Průměrný počet onemocnění koreluje s trendem výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou, jejíž nemocnost je ovšem osminásobně nižší.

Lymeská borrelióza – data za rok 2014