Marburg (hemoragická horečka)

Dodatek ke zprávě o úmrtí na hemoragickou horečku Marburg u nizozemské turistky

V souvislosti s onemocněním a úmrtím na hemoragickou horečku Marburg u nizozemské turistky v červenci 2008, bylo po dobu 21 dní od posledního kontaktu s postiženou sledováno celkem 130 kontaktů. Monitorování těchto osob bylo ukončeno dne 1. srpna 2008 s tím, že u žádné z nich nebylo zaznamenáno zvýšení tělesné teploty či vznik jiných symptomů, které by naznačovaly nákazu virem Marburg, neobjevily se ani žádné jiné důvody pro pokračování klinických a laboratorních vyšetřování. Ještě před stanovením diagnózy u indexového případu vycestovaly z Nizozemska dvě kontaktní osoby, které byly následně monitorovány cestou místních orgánů ochrany veřejného zdraví v USA a Itálii.