Marburg (hemoragická horečka)

Případ hemoragické horečky typu Marburg v Nizozemí – import z Ugandy

Dne 10.7.2008 byl z Nizozemí (the Leiden University Medical Centre) nahlášen potvrzený případ hemoragické horečky typu Marburg u 41leté ženy, která cestovala po Ugandě. Žena se svým přítelem pobývala v Ugandě od 5.6. do 28.6.2008 a mimojiné společně navštívili jeskyni ve Fort Portal (16.6.2008) a jeskyni v Maramagambo Forest mezi Queen Elizabeth Park a Kabale (19.6.2008). V druhé jeskyni se dostali do přímého kontaktu s netopýry (fruit bat – kaloň malý), kteří zde žijí v ohromných koloniích a kteří jsou v jiných místech subsaharské Afriky považování za přírodní rezervoár filoviru typu Marburg.

Žena se vrátila do Nizozemí 28.6.2008 bez zdravotních potíží. První symptomy (horečka, zimnice) se objevily 2.7.2008 a následně 5.7.2008 byla žena hospitalizována. K rychlému zhoršení zdravotního stavu se selháním jater a se závažným krvácením došlo 7.7.2008 a dne 11.7.2008 pacientka zemřela.

ECDC upozorňuje případné cestovatele do Ugandy na riziko spojené s návštěvou jeskyní v Maramagambo Forest.

Další informace o případu naleznete na stránkách International Society for Infectious Diseases.