Meningokokové infekce

Invazivní meningokoková infekce v ČR 2009

ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2010; 19(1, 2)

26_meningo