Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění – definice případu – eu „case“ definice

Definice případu infekčního onemocnění vyplývající z PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2012/506/EU).


2.26 MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ, INVAZIVNÍ (Neisseria meningitidis)

Klinická kritéria
Každá osoba nejméně s jedním z těchto příznaků:
— meningeální známky,
— hemoragická vyrážka,
— septický šok,
— septická artritida.

Laboratorní kritéria
Nejméně jedno z těchto čtyř kritérií:
— izolace Neisseria meningitidis z místa za normálních okolností sterilního nebo z purpurově červených kožních lézí,
— detekce nukleové kyseliny Neisseria meningitidis z místa za normálních okolností sterilního nebo z purpurově červených kožních lézí,
— detekce antigenu Neisseria meningitidis v mozkomíšním moku,
— detekce gramnegativních diplokoků v mozkomíšním moku.

Epidemiologická kritéria
Epidemiologická souvislost přenosem z člověka na člověka.

Klasifikace případů
A. Možný případ
Každá osoba splňující klinická kritéria.
B. Pravděpodobný případ
Každá osoba splňující klinická kritéria s epidemiologickou souvislostí.
C. Potvrzený případ
Každá osoba splňující laboratorní kritéria.