Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2007. Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2007

Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2008; 17(1–2): 23–-27.

IMO_2007