Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2010

Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2011;20(2), 59-63.

meningo_zpr_CEM