Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3)

imo_cr_2012