Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2015. Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2015

V programu surveillance bylo v roce 2015 zjištěno v České republice celkem 48 invazivních meningokokových onemocnění (nemocnost 0,5/100 000 obyv.). Z 48 onemocnění 3 skončila úmrtím – celková smrtnost v roce 2015 klesla ve srovnání s předchozím rokem z 11,9 % na 6,2 %.

Zpravy_CEM_IMO_2015