Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2016. Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2016

V programu surveillance bylo v roce 2016 zjištěno v České republice celkem 43 invazivních meningokokových onemocnění (nemocnost 0,4/100 000 obyv.). Ze 43 onemocnění 6 skončilo úmrtím – celková smrtnost v roce 2016 stoupla ve srovnání s předchozím rokem z 6,2 % na 13,9 % . Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 26 (2), 60-66.

Zpravy_CEM_IMO_2016_2_opr