Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018. Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2018

V programu surveillance byl v roce 2018 zjištěn v České republice mírný pokles počtu invazivních meningokokových onemocnění oproti předchozímu roku: celkem 56 případů  oproti 68 v roce 2017. Z 56 onemocnění pouze 3 skončila úmrtím – celková smrtnost v roce 2018 klesla ve srovnání s předchozím rokem z 14,7 % na 5,3 %. Úmrtí byla způsobena séroskupinami B, C a Y – všechna tato úmrtí byla tedy preventabilní očkováním.


Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(3): 92–101.

IMO_2018_ZCEM