Meningokokové infekce

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2019. Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2019

V programu surveillance byl v roce 2019 zjištěn v České republice mírný pokles počtu invazivních meningokokových onemocnění oproti předchozímu roku: celkem 49 případů  oproti 56 v roce 2018. Z 49 onemocnění 3 skončila úmrtím – celková smrtnost v roce 2019 mírně stoupla ve srovnání s předchozím rokem na 6,1 % z 5,3 %. Úmrtí byla způsobena séroskupinami B a C – byla tedy preventabilní očkováním

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2019