Mor

Informační leták pro cestovatele na Madagaskar, ECDC (27. října 2017)

Preventivní opatření před odjezdem
Před cestou na Madagaskar by měl poskytovatel zdravotní péče zvážit předepsání antibiotik, která by cestovatel užíval v případě expozice nákaze, v závislosti na cíli a typu cesty. Vzhledem k tomu, že se na Madagaskaru zároveň endemicky vyskytuje malárie, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro cestovatele do této oblasti antimalarickou profylaxi.

Preventivní opatření po příjezdu do postižené oblasti
· dodržovat hygienu rukou (např. mytí rukou s použitím mýdla nebo alkoholových roztoků),
· používat repelenty proti hmyzu (např. DEET 50%, pikaridin, IR3535), aby se zabránilo pokousání blechami,
· vyhnout se kontaktu s hlodavci, nemocnými nebo mrtvými zvířaty,
· vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které mohou být nemocné morem,
· vyhnout se přelidněným oblastem, ze kterých byly hlášeny případy plicního moru.

Profylaxe po možné expozici
Po úzkém kontaktu s člověkem nakaženým morem nebo v souvislosti s jinými vysoce rizikovými expozicemi (např. pokousání blechami nebo při styku s tělesnými tekutinami nakažených zvířat), by měla být okamžitě vyhledána lékařská pomoc (včetně poradenství ohledně antibiotické profylaxe a sledování příznaků onemocnění).
Je potřeba sledovat svůj zdravotní stav a možné příznaky onemocnění, které se mohou objevit v průběhu cesty nebo až týden po návratu. Okamžitě by měla být vyhledána lékařská pomoc a poskytovatel zdravotní péče by měl být informován o cestovní historii nemocného, pokud se objeví:
· náhlý nástup horečky se zimnicí
· zvětšené a bolestivé lymfatické uzliny
· respirační příznaky jako je kašel, krev ve sputu nebo dechová nedostatečnost
· zvracení a nevolnost
· rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu.

 

Aktuální data k epidemii moru na Madagaskaru (k 24.10.2017):

Od srpna 2017 do 24. října bylo na Madagaskaru v probíhající epidemii moru zaznamenáno 1309 nemocných osob, z toho 93 úmrtí.
Ve většině případů onemocnění (882x) se jednalo o plicní formu moru, 221x byla diagnostikována bubonická forma, 1x septický mor a 186x nebyla forma moru specifikována. Aktuálně morem onemocnělo i 71 zdravotnických pracovníků.
Plicní forma moru je virulentnější a nebezpečnější než jiné formy moru, z člověka na člověka může být přenášena kapénkami vzdušnou cestou, například kašláním nebo kýcháním. K přenosu dochází v těsné vzdálenosti (obvykle definované jako méně než dva metry) a infekční jsou pouze pacienti s příznaky onemocnění. Inkubační doba (tj. doba od vstupu bakterie do organismu k prvním příznakům nemoci) je krátká a infikovaná osoba může zemřít během 12 až 24 hodin. Mor je léčitelný antibiotiky v případě, že je terapie zahájena včas.

Riziko dalšího rozšíření moru na národní úrovni zůstává velmi vysoké, ale dle poslední zprávy WHO riziko mezinárodního šíření je nízké, protože obecně platí, že lidé s morovou nákazou jsou „příliš nemocní, než aby mohli cestovat“. WHO úzce spolupracuje s letištními orgány na Madagaskaru, aby bylo zajištěno zavedení kontrolních opatření na letištích a v přístavech (kontroly teploty a přítomnost lékařských týmů), k zabránění šíření infekce mimo zemi.

Zdroj: ECDC, Promed