MPOX, monkeypox, opičí neštovice

Aktuální epidemiologická situace k MPX (opičím neštovicím)

Přehled aktuální epidemiologické situace k MPX: odkazy na weby WHO, GLOBAL.hEALTH apod.


WHO, Multi-country outbreak of monkeypox

WHO+ECDC, Joint ECDC+WHO Regional Office for Europe Monkeypox Surveillance Bulletin

  • 10.8.2022 Monkeypox Surveillance Bulletin  Souhrn: Do 9. srpna 2022 do 14:00 bylo identifikováno celkem 17 897 případů opičích neštovic ze 41 zemí a oblastí v celém evropském regionu. Prostřednictvím Evropského systému surveillance (TESSy)  bylo do 9. srpna 2022, 10:00 hlášeno 17 509 případů z 35 zemí a oblastí.Z 17 509 případů hlášených v TESSy bylo 17 402 laboratorně potvrzeno. Tam, kde bylo k dispozici sekvenování, bylo potvrzeno, že u 237 případů bylo ze západoafrického kladu. Nejčasnější datum nástupu příznaků bylo hlášeno 3. dubna 2022. Většina případů byla ve věku 31 až 40 let (7072/17468 – 40 %) a 99 % byli muži (17286/17458). Mezi případy se známým HIV statusem bylo 36 % (2911/8156) HIV pozitivních. Většina případů se projevila vyrážkou (10046/10592 – 94,8 %) a systémovými příznaky, jako je horečka, únava, bolest svalů, zimnice nebo bolest hlavy (6875/10592 – 65 %). Hospitalizováno bylo 455 případů (5,8 %), z toho 163 případů vyžadovalo klinickou péči. Tři osoby s MPX byly přijaty na JIP, z nichž jeden byl přijat na JIP z důvodů nesouvisejících s infekcí opičími neštovicemi. U dvou dalších případů přijatých na JIP bylo hlášeno, že zemřely na opičí neštovice. Celkem 48 případů bylo hlášeno u zdravotničtckých pracovníků, nebyla však hlášena žádná pracovní expozice.

 

GLOBAL.hEALTH

 

Global.health je globální platforma pro úložiště a vizualizaci, která umožňuje otevřený přístup k epidemiologickým datům v reálném čase. Platforma byla vytvořena výzkumníky z předních institucí z celého světa, včetně Oxfordu, Harvardu, Northeastern, Boston Children’s Hospital, Georgetownu, University of Washington a Johns Hopkins Center for Health Security.