MPOX, monkeypox, opičí neštovice

Česká republika má předběžně potvrzen první případ opičích neštovic

Národní referenční laboratoř (NRL) pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií předběžně potvrdila první případ opičích neštovic v České republice. Vzorek přijala k vyšetření z jednoho z pražských lůžkových zařízení. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) ihned v okamžik podezření zahájila detailní epidemiologické šetření s cílem vyhledat veškeré možné rizikové kontakty nemocných a nastavit u nich příslušná adekvátní protiepidemická opatření. HSHMP v rámci epidemiologického šetření postupuje plně v souladu s aktuálními doporučeními příslušných mezinárodních zdravotnických autorit, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).


„NRL přijala 3 vzorky od různých osob k vyšetření. Jeden z nich již určila jako předběžně pozitivní, a to metodou elektronové mikroskopie. Pro definitivní potvrzení či vyvrácení nákazy Orthopoxvirem, který způsobuje onemocnění opičími neštovicemi, je podle pravidel ECDC/WHO ještě nutné potvrdit metodou PCR nebo celogenomovou sekvenací. Definitivní výsledky tedy budou známy zřejmě příští týden,“ uvedla vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová onemocnění RNDr. Helena Jiřincová.

„Vzorek jsme začali zpracovávat dnes kolem osmé hodiny ráno a výsledek byl uzavřen před jedenáctou hodinou. Následně jsme informovali příslušné lůžkové zařízení. Další dva podezřelé vzorky budeme zpracovávat v následujících hodinách,“ popsal RNDr. Daniel Krsek, vedoucí NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií.

„K pozitivně testované osobě lze za dodržení veškerých platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů v obecnější rovině uvést, že začátkem května s přáteli pobývala na hudebním festivalu v belgických Antverpách. Po návratu začala vnímat první nespecifické příznaky od zarudlých až slzících očí, přes postupný výskyt vyšších tělesných teplot od 37,5 do 39 st. C, až po výsev bolestivých pupínků na pokožce připomínajících akné na určitých částech těla. Pupínky se postupně měnily v praskající puchýřky, které po prasknutí bolet přestaly,“ popsala za pražské hygieniky ředitelka MUDr. Zdeňka Shumová.

Dodala, že všem identifikovaným rizikovým kontaktům nemocné osoby bude ze strany pražské hygienické stanice, jako součást protiepidemických opatření, nařízena karanténa. Rizikové kontakty budou dále poučeny, aby po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocnou osobou pečlivě monitorovaly svůj zdravotní stav – měřily si pravidelně tělesnou teplotu a věnovaly pozornost výskytu všech případných příznaků, které jsou ohledně onemocnění opičími neštovicemi známé. Rizikové kontakty se v průběhu uvedených 21 dnů musí zdržet veškerých sexuálních a tělesných kontaktů s dalšími osobami, nesmí darovat krev a jiné krevní deriváty. Dosavadní poznatky ukazují, že přenosu nákazy nemusí při sexuálním kontaktu plně zabránit ani použití kondomu, neboť nákaza opičími neštovicemi se může drobnými kapénkami při déle trvajícím úzkém tělesném kontaktu přenést také respirační cestou. V případě výskytu příznaků onemocnění jim bude doporučena okamžitá samoizolace s výjimkou účasti na lékařském vyšetření či laboratorním testování a dále bezprostřední informování registrujícího praktického lékaře. Osoby v riziku onemocnění by dále až do okamžiku definitivního vyloučení nákazy měly omezit osobní kontakty s malými dětmi, těhotnými ženami a osobami se sníženou imunitou.

„Na základě upozornění ECDC a zdravotních autorit některých evropských států vydal Státní zdravotní ústav doporučení k diagnostickému postupu a rozeslal ho odborné veřejnosti, tedy hygienikům, infekčním klinikám a prostřednictvím hlavní hygieničky i praktickým lékařům. Jakmile existuje podezření na výskyt infekce, je nutné neprodleně kontaktovat spádové lůžkové infekční oddělení a odbor protiepidemický místně příslušné Krajské hygienické stanice. Celý postup pro odběr a doručení vzorku k nám do SZÚ je také umístěn na našem webu,“ připomíná ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. (Algoritmus najdete zde: https://szu.cz/tema/a-z-infekce/m/mpox/algoritmus-laboratorniho-vysetreni-biologickych-vzorku-ziskanych-od-pacientu-s-podezrenim-na-infekci-virem-opicich-nestovic-aktualizace/)