MPOX, monkeypox, opičí neštovice

Delece genu receptoru MPXV TNF může vést k falešně negativním výsledkům u některých molekulárních testů specifických pro opičí neštovice (MPXV)

Upozornění NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění pro laboratoře na základě doporučení CDC 02/09/2022:


https://www.cdc.gov/locs/2022/09-02-2022-lab-alert-MPXV

  • Předběžné údaje ukazují významnou deleci v genu receptoru tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) MPXV v lokusu G2R .
  • V současnosti je delece genu TNF receptoru v lokusu G2R vzácná (tři případy falešně negativních výsledků vyšetření viru Monkeypox v Kalifornii; pozitivita vzorků ověřena pomocí CDC kitu non-variola Orthopoxvirus (NVO)).
  • Laboratorní PCR diagnostika vycházející z publikace autorů Li et al., 2010 (1), stejně tak jako CDC genetická MPXV RT-PCR a MPXV (West Africa clade II) RT-PCR, cílí právě na tuto problematickou oblast, jak vyplývá z dat získaných celogenomovou sekvenací. Nelze proto vyloučit existenci více falešně negativních případů onemocnění v důsledku širšího využití diagnostiky založené právě na detekci genu TNF receptoru.
  • Časté infekce u HIV pozitivních osob mohou vést k dalším delecím genů či akceleraci změn v DNA MPXV v důsledku působení cytidin deaminázy APOBEC3G.
  • CDC a NRL/CHNCH bude aktualizovat informace o sekvenci primerů a prób vhodných pro PCR diagnostiku MPXV.

 

NRL/CHNCH doporučuje:

  • CE-IVD PCR MPXV kity cílící na jiné oblasti genomu (v ČR dostupné) a požadovat od dodavatele in silico analýzu použitých primerů/prób.
  • Testy cílící na více virových genů nebo testy, které současně detekují celou skupinu Orthopoxvirů.
  • NRL/CHNCH provádí konfirmace podezřelých laboratorních nálezů, požadujeme nejen materiál z kožních lézí, ale paralelně i stěr z horních cest dýchacích (jako u covid-19).
  • Přehled funkčních PCR byl publikován v Huggett et al., (2022) (2).
1.Li Y, Zhao H, Wilkins K, Hughes C, Damon IK. Real-time PCR assays for the specific detection of monkeypox virus West African and Congo Basin strain DNA. J Virol Methods. 2010 Oct;169(1):223-7. doi: 10.1016/j.jviromet.2010.07.012. Epub 2010 Jul 17. PMID: 20643162.
2.Huggett Jim FFrench DavidO’Sullivan Denise MMoran-Gilad JacobZumla Alimuddin. Monkeypox: another test for PCR. Euro Surveill. 2022;27(32):pii=2200497. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.32.2200497

Zpracovaly: MUDr. Radomíra Limberková a RNDr. Helena Jiřincová, Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění