MPOX, monkeypox, opičí neštovice

Pokračující epidemie mpox v Demokratické republice Kongo – informace WHO a ECDC

V Demokratické republice Kongo (DRK) pokračuje epidemie onemocnění mpox; od 1. 1. do 12. 11. 2023 bylo hlášeno celkem 12 569 případů. Převážnou většinu infekcí způsobuje virus Monkeypox (MPXV) clade I, který je obecně považován za virulentnější než MPXV clade II, který v letech 2022–23 způsobil epidemii mpox v mnoha zemích světa.

Podle zprávy WHO se virus monkeypox endemicky vyskytuje v hustě zalesněných oblastech západní, střední a východní Afriky, zejména v severních a středních oblastech Demokratické republiky Kongo. Endemický výskyt byl původně v jedenácti z celkem 26 provincií Demokratické republiky Kongo. V posledních letech se počet provincií hlásících mpox rozšířil na 22.

Podle WHO jsou dosud u viru MPX popsány dva clade:
• clade I, dříve známý jako Congo Basin clade;
• clade II, dříve nazývaný West African clade; která má dále dva subclade: clade IIa a clade IIb.

Mimo africký kontinent bylo do roku 2018 hlášeno jen velmi málo případů nemoci: osm cestovatelů vracejících se z endemických zemí a jedno ohnisko související s dovezenými zvířaty. Od roku 2022 epidemie viru MPX clade IIb zasáhla mnoho zemí mimo africký kontinent, které nikdy předtím mpox nehlásily. Šíření této epidemie bylo způsobeno především přenosem prostřednictvím sexuálního kontaktu mezi muži, kteří mají sex s muži.

Během této celosvětové epidemie DRK nehlásila případy onemocnění virem MPX clade IIb; v zemi byl detekován pouze virus MPX clade I.

Ve světě nebyly případy sexuálního přenosu viru MPX clade I popsány do dubna 2023. První známé případy byly hlášeny, když muž s bydlištěm v Belgii a s vazbami na DRK byl během návštěvy DRK v Kenge v provincii Kwango pozitivně testován na MPXV clade I. Poté byly sexuální kontakty tohoto případu v DRK také pozitivně testovány na MPXV clade I s blízce souvisejícími virovými sekvencemi. Poprvé je tak hlášen klastr infekcí virem MPX clade I spojený se sexuálním přenosem. V zemi je u sexuálních pracovníků hlášena také další epidemie s mnoha případy mpox.

V DRK byl od 70. let 20. století hlášen mezilidský přenos mpox prostřednictvím úzkého kontaktu, většinou v malých domácnostech nebo komunitách, u nichž se předpokládá, že jsou způsobeny především zoonotickým přenosem. Dynamika přenosu viru MPX clade I zatím není dobře podchycena, zejména kvůli pozdní diagnostice, problémům s propojením případů s jakýmkoli kontaktem s infekčními zvířaty a nedostatečnému epidemiologickému šetření a sledování kontaktů. Nové charakteristiky sexuálního a neznámého způsobu přenosu nyní vyvolávají další obavy z pokračujícího rychlého rozšíření epidemie v zemi.

Při epidemii onemocnění mpox v roce 2022 došlo k rozšíření viru MPX clade IIb mezi lidmi do většiny WHO regionů.

Komunitní epidemie vyvolané virem MPX clade I se vyskytují pravidelně ve třech zemích (Kamerun, Středoafrická republika a Demokratická republika Kongo) a sporadicky v jiných (např. Súdán, Jižní Súdán). V některých z těchto zeměpisných oblastí ve východní, západní a střední Africe se také předpokládá přenos ze zvířat na člověka. Přirozený rezervoár viru dosud nebyl identifikován; ale je známo, že různí malí savci, jako jsou veverky a opice, jsou vnímaví a jen zřídka byli spojováni s ohnisky.

V současné době nejsou informace, že by virus MPX clade I cirkuloval mimo země střední Afriky a dostupné sekvence MPXV nenaznačují cirkulaci tohoto viru v zemích EU/EHP.

Podle ECDC je pravděpodobnost infekce běžné populace v EU v důsledku probíhající epidemie onemocnění mpox způsobené virem MPX clade I velmi nízká, dopad takové infekce je hodnocen jako nízký, celkově je situace hodnocena jako nízké riziko.

Pravděpodobnost infekce virem MPX clade I u populace mužů, kteří mají sex s muži (MSM) s více sexuálními partnery v zemích EU/EHP, je považována za vyšší než u běžné populace. Stále se však odhaduje jako nízká, protože imunita v této populaci v důsledku předchozí infekce virem MPX clade II a/nebo očkování v letech 2022 – 23 pravděpodobně sníží jak pravděpodobnost, tak dopad takové infekce. Proto je celkové riziko MSM s více sexuálními partnery pocházející z této epidemie v DRC nízké.

Orgány ochrany veřejného zdraví by měly pokračovat ve snaze zvýšit informovanost lékařů o mpox. Důležité je sledovat kontakty, testovat a sekvenovat vzorky od potvrzených případů mpox a sdílet zjištěné sekvence. Případy mpox se zvýšenou závažností a/nebo s infekcí virem MPX clade I by se měly neprodleně oznámit na úrovni EU prostřednictvím EpiPulse – online portálu pro evropské orgány veřejného zdraví a partnerské organizace pro sdílení onemocnění a virových onemocnění.

Zdroj:
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-assesses-risk-associated-ongoing-mpox-epidemic-democratic-republic-congo 
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON493