Pátá nemoc (Erythema infectiosum)

Erythema infectiosum (pátá nemoc, megalerythema infectiosum) – základní informace o onemocnění

Výskyt: na celém světě během celého roku

Příznaky onemocnění: Vstupní branou viru jsou dýchací cesty, odkud se virus dostává do krve, kostní dřeně, kůže, kloubů, napadá i endotelie a monocyty plodu. Důsledkem množení viru v kostní dřeni je přechodný útlum vyzrávání červených krvinek. Pokud dojde k onemocnění těhotné ženy v první polovině těhotenství, intrauterinní infekce plodu může vést k jeho závažnému poškození. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje v dětském věku, charakteristickým projevem je exantém na tvářích („slapped cheek diseases“), v dalších dnech i na trupu a zevních stranách končetin, kde vytváří síťovitou kresbu, někdy se vyrážka lokalizuje na dlaních a ploskách nohou. Typická je proměnlivost intenzity exantému podle zevních podmínek (teplo, chlad). Onemocnění probíhá bez teploty nebo s jen lehce zvýšenou teplotou. V dospělosti exantém nebývá nebo je atypický, ale může být lymfadenopatie nebo polyartritida drobných kloubů trvající dny až měsíce. U pacientů s hematologickým nebo onkologickým onemocněním, příjemců transplantátů či nemocných s malárií může dojít k aplastické anémii. U zdravých jedinců se útlum erytropoézy neprojeví. 25 % i více nákaz probíhá asymptomaticky.

Inkubační doba: 4-20 dnů (do výskytu vyrážky nebo projevů aplastické krize)

Původce: lidský parvovirus B19

Zdroj: člověk

Přenos: vzdušnou nákazou, ale i krví a krevními deriváty a vertikálně z matky na plod.

Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: nemocný je nakažlivý několik dnů před výsevem exantému až do jeho vyblednutí, tj. 7-10 dnů. Nemocní s aplastickou krizí mohou být nakažliví déle, osoby s imunosupresí a závažnou anémií mohou být nakažlivé měsíce i roky.

Očkování, prevence:

Očkování není dostupné.

Prevencí je u rizikových skupin (těhotné, osoby s hematologickým onemocněním, imunosuprimovaní) vyhnout se nebo omezit kontakty s potenciálně nemocnými pátou nemocí, po kontaktu s nemocným se doporučuje pečlivé mytí rukou.

Krevní deriváty by měly být testovány na přítomnost parvoviru B 19.

V případě výskytu páté nemoci ve školách či zařízeních denní péče by měly být osoby s hemolytickou anémií, imunosuprimované a těhotné upozorněny na výskyt onemocnění.

 

Zdroj:

Heymann DL, Control of communicable diseases manual, 21st Edition, 2022; pp 208-210

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-16-2024_final.pdf