Plané neštovice (varicella)

Varicela (plané neštovice), situace v ČR 2012–2022

V letech 2020 a 2021 došlo vlivem protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 ke snížení výskytu respiračních onemocnění, tedy onemocnění přenášených hlavně prostřednictvím infekčních kapének, kam patří i varicela neboli plané neštovice. Za první pololetí 2022 je naopak hlášen vyšší počet případů varicely, než je obvyklé. Text je souhrnem základních informací o onemocnění varicelou a přehledem aktuální epidemiologické situace. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022; 31(8): 302–307.

Varicela (plané neštovice), situace v ČR 2012–2022