Příušnice

Surveillance příušnic

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=473&r=2008