Ptačí chřipka

Ptačí chřipka H5N8 – diagnostika a opatření v případě podezření na humánní onemocnění

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze je připravena vyšetřit případná podezření na lidskou infekci virem A/H5N8 v souvislosti s přímým kontaktem osob (členů zasahujících týmů složek integrovaného záchranného systému) s nemocnými či uhynulými ptáky (především drůbeže či vodního ptactva).


Odběrové soupravy pro provedení výtěru na vyžádání zdarma poskytuje NRL pro chřipku SZÚ. Výsledek vyšetření bude k dispozici během následujícího pracovního dne po převzetí materiálu v NRL. V současné době se možná klinicky významná expozice týká především týmů, které se podílí na likvidaci infikovaných chovů. Zdůrazňujeme, že dosud nebyl nikde ve světě zaznamenán ani jeden případ lidské infekce tímto konkrétním virem. Vzhledem k aktuálně probíhající chřipkové epidemii nelze vyloučit, že se u některé z těchto osob do 10 dnů od akce v ohnisku objeví respirační symptomy, případně doprovázené konjunktivitidou či gastrointestinálními příznaky, proto je třeba, aby v případě výskytu uvedených zdravotních obtíží dotčená osoba kontaktovala linku 150, kde obdrží kontakt na ředitele protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice.

Ředitel protiepidemického odboru KHS zajistí provedení nasopharyngeálního výtěru dle zavedené metodiky a rovněž zajistí jeho transport (nejdéle do 24 hodin) v trojobalu jako standardní klinický materiál UN3373 do NRL pro chřipku, kterou bude zároveň informovat na telefonním čísle 724 362 602. Do vyloučení nákazy osob virem H5N8 bude pacient ponechán v domácím ošetření za běžných hygienických a karanténních opatření jako v případě onemocnění klasickou sezónní chřipkou. O dalším postupu pak rozhoduje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na podkladě výsledku laboratorního vyšetření.